Ενοικιάσεις φουσκωτων σκαφών

Τα σκάφη μας ενοικιάζονται σε κατόχους αδείας χειριστού ταχύπλοου και παραδίδονται ετοιμόπλοα όπου εσείς επιθυμείτε κατόπιν σχετικής συμφωνίας.

Στην περίπτωση που δεν διαθέτετε άδεια χειριστή ταχυπλόου, νοικιάζετε το σκάφος με έμπειρο καπετάνιο ο οποίος θα σας ταξιδέψει όπου του ζητήσετε ενώ παράλληλα θα είναι πρόθυμος να εξυπηρετήσει τις άμεσες ανάγκες του ταξιδιού σας.

Τα σκάφη μας τηρούν και συμμορφώνονται με όλους τους κανονισμούς του Γενικού Κανονισμού Λιμένος σε ότι αφορά τα σωστικά μέσα και τις πιστοποιήσεις της Ε.Ε .
Πληρούνται σχολαστικά όλες οι προβλεπόμενες από τους κατασκευαστές συντηρήσεις και έλεγχοι των κινητήρων και των σκαφών.